Rüyada Hurma görmek

 

İhya:Yağmura, Kur'an-ı Kerim okumaya, ilim öğrenmeye, dine faydalı işler yapmaya, helal ve güzel rızka, Hurma yemek mala, mevsiminde hurma devşirmek iyi meziyetleri olan bir kadınla evlenmeye, zahmetsiz olarak elde edilecek dünyalığa, imanın tadına varmaya ve dünyalığa, Ham hurma görmek suya muhtaç olanın su bulmasına; bu hurma kızıl ise kanın, sarı ise safranın galebesine, Hac mevsiminde hurma yediğini yahut ikram edildiğini görmek hacca gitmeye, Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düşmesi ikiyüzlü birinden ilim öğrenmeye, Mevsiminde taze hurma görmek bayındır bir şehirde memuriyete, mevsimi dışında görmek hastalanmaya, Hurma ağacını silkerek üzerine hurma dökülmesi sıkıntı ve kederden kurtulmaya, Hurmanın çekirdeğini çıkarmak çocuğun olmasına, Hurma salkımı aile fertlerinin bir araya gelmesine yahut bereketli kazanca, Hurma satıcısı sünneti bilen ve onu yaşayan kimseye, biriktirilmiş mala, Sarhoş etmeyen hurma şarabı ve hurma yağı alın teriyle kazanılan mala delalet eder.

Diyanet: Rüyanızda bir hurma ağacı diktiğinizi görmeniz; sizin şeref kazanacağınıza, cömert ve iyi kalpli birisi olduğunuza, rüyanızda herhangi bir hurma ağacına çıktığınızı görmeniz; şeref ve itibar sahibi bir kişiye akraba olacağınıza, rüyanızda hurma ağacından düştüğünüzü görmeniz; ümit ve isteğinize kavuşacağınıza, rüyanızda hurma ağacının yaprağını, dalını ve lifini görmeniz; helâl yoldan elinize mal geçeceğine yorumlanır. Rüyanızda evinizde hurma ağacı görmeniz; asâletli bir kişi ile dostluk kuracağınıza, rüyanızda bu ağacın kuruduğunu görmeniz; eşinizden ayrılacağınıza, rüyanızda bu ağacın kuruduktan sonra tekrar yeşerdiğini görmeniz; eviniz halkından birisinin hastalandıktan sonra tekrar iyileşeceğine işaret eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir Çok hurma ağacının olduğunu görmesi; o kimsenin büyük bir kişi olacağına, çok kazanç getiren bir işin sahibi olacağına, kişinin rüyasında Şiddetli rüzgardan bir çok hurma ağaçlarının devrildiğini ve kırıldığını görmesi; zulüm sebebiyle bir çok insanın felâkete maruz kaldıklarına delalet eder. Rüyanızda yangın sebebiyle birçok hurma ağacının yandığını görmeniz veya kolera ve taun gibi hastalıktan dolayı ülkenin bir çok ileri gelen kişilerinin öldüğünü görmeniz; bulunduğunuz memlekete bir Çok büyük kimselerin gelip yerleşeceklerine yorumlanır.

Nablusi: Rüyada görülen hurma, gören için yağmurdur. Hurma yediğini görmek, sırf kendisi için olup başkasının hissesi bulunmayan rızıktır.
Bazan hurma yemek, Kur'an okumağa ve dinine fayda verecek bir şeyle tabir edilir.
Defnedilmiş hurma, biriktirilmiş maldır. Defnedilmiş hurma kabuğunun tabiri de böyledir.
Dağılmış ve saçılmış hurma, devamlı olmayan paradır.
Hurmanın kötü ve bozuğunu yediğini gören kimse, ehl-i zimmetten olur.
Rüyada kendisine hurma getirildiğini görse, makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline mal geçeceğine delâlet eder.
Rüyada kile ve ölçek ile görülen hurma, ganimettir.
Mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini gören kimse, neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok ve hiddetli bir kadınla evlenir. Yahut zahmetsiz olarak insanların şereflilerinden eline mal geçer. Bazan da rüyayı gören ilim sahibi olur.
Devşirdiği hurma mevsiminde değilse, o kimse bir ilim öğrenir. Fakat o ilimle amel etmez.
Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü gören kimse, münafık bir kimseden ilim öğrenir. Üzerine hurma düşüren kimse sıkmtı ve kederli ise Hz. Meryem (A.S.) in kıssasında «Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir.» (Sûre-i Meryem, âyet 25.) Duyurulduğuna binaen sıkıntı ve kederden halâs olur.
Bir kadın rüyada kendisini katran ile hurma yiyor görse, kocasından miras alır.
Halbuki kendisi gizli olarak kocasından boş, aldığı miras da, haramdır. Bu rüyayı erkek görse onun da hanımı kendisinden gizlice boştur.
Bir kimse hurma alıp içerisinden çekirdeğini çıkardığını görse, o kimsenin bir çocuğu olur.
Bir kimse hurma ağacmdan siyah bir üzüm kopardığını görse, kendi hanımı bir siyah köleden bir çocuk doğurur.,
Hurma, helâl ve güzel rızıkla da tabir edilir.
Bir kimse güzel bir' hurma yediğini görse, iyi bir söz işitir ve büyük menfaata nail olur.
Hurma gömdüğünü gören kimse, hazineden yahut yetim malından mala sahip olur. Yahut mal biriktirir ve o malı gizler.
Sultanın kapısında mevsimsiz kırk tane hurma yediğini gören kimseye kırk tane kamçı vurulur. Mevsiminde bu kırk hurmayı yediğini gören ise, kırkbin dirhem gümüşe sahip olur.
Bir kimse hurma dikenlerinin hınzırların karnından döküldüğünü ve kendisinin de bu dikenleri toplayıp evine götürdüğünü görse, kâ-. lirlerden ganimet malına nail olur.
Bir kimse bir hurmayı emip başkasına verdiği ve alanın da emdiğini görmesi, kendisinin diğer kimseye bilinen cüz'i hir şeyde ortak olmasıdır.
Rüyada hurma yediğini gören, imanın tatlılığını bulur. Hurmayı yarıp çekirdeğini çıkaran kimsenin bir çocuğu olur.

Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Taze hurmaya malik olan, rızkını yorgunluk ve zahmetle elde eder. Bir rivayete göre, büyükler sayesinde, sevinmektir. Taze hurma yemek; iman güzelliği ve işlerde intizamdır yani düzendir. Kirmani'ye göre, eline birçok hurma koruğu geçtiği halde bunlardan yemeyen önceleri devlet idarecilerinden eziyet görür. Fakat, zamanla onlar tarafından sevilir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Taze hurma rüyası, bakımlı bir vilayetle tabir olunur. Mevsimi dışında taze hurma yemek; şifadır. bir görüşe göre, ferah ve sevinçtir.
Bazılarına göre taze hurma görmek; dinin güzelliğine işarettir.
Olgunlaşmış fakat, tamamiyle kuruyup toplanmamış hurma; bekası(*) olmayan, devamı gelmeyen helal maldır. Bu hurmayı ağaçtan koparıp yiyen, evlat sahibi olur. Ondan yerse, çocuğundan miras alır. Böyle hurmanın yeşil hurma olması, sevinç ve menfaattir. Kirmani'ye göre, olgunlaştığı halde tam kurumamış ağaçtaki hurmadan yiyen; hiç ümit etmediği yerden rızıklanır.
Rüyada hurma koruğu; tam ve mübarek malla yorumlanır. Bundan toplayıp yediğini gören, malından yer.
Bildiğimiz kuru hurma, güzel rızk ve ilim yahutta mirastır. Rüyasında bir miktar hurma bulup yediğini gören; büyük bir zattan hazır mala konar.
Hurmayı çekirdeğiyle beraber yiyen, haramla helali karıştırır. Eline tek hurma geçtiğini görenin karısı hamileyse, oğlan doğurur.
Rengi ve lezzetiyle benzersiz bir hurma yiyen Allah'ın emir ve yasaklarına uyar.
Irak'a mahsus kuru hurma yemek; zorlukla kazanılacak büyük bir servettir ve gayet iyi bir rüyadır. Hicaz hurmasından yemek; daha iyi bir servettir. Bir kavle göre, rüya sahibi hacca gider. Dolayısıyle bu çok güzel bir rüyadır.

www.ruya.ihya.org

Rüyada hurma görmek, helal, iyi ve güzel rızkla tabir olunur. Rüyada hurma görmek, kendinizi çok yormadan, zahmetsiz elde edile­cek mala, itibarın ve saygınlığın artmasına, kazancın çoğalmasına, helal rızka işarettir.

Doğu kültürüne göre; Rüyada hurma görmek, Kur’an okumaya ve dinine faydalı biri olacağınıza delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz’e göre; Rüyada taze hurma görmek, bayındır ve güzel bir yerin valiliği ile tabir olunur.

www.ruyaveruya.com

Rüyada Hurma Aşısı görmek 

Diyanet: Bir kimsenin rüyasında hurma aşısı görmesi veya yerden kaldırması; o kimsenin hanımının hastalanacağına ve ondan bu kimseye birçok altın kalacağına yorumlanır.

Nablusi: Rüyada hurma aşısı, hastalık ve altınlara delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada yerden bir hurma aşısı kaldırdığını görse, o kimsenin hanımı hastalanır ve ondan o kimseye birçok altın düşer.

www.ruya.ihya.org

Rüyada Hurma Olgunlaşmamış görmek

Derleme: Tam olgunlasmamis hurma görmek, suya muhtaç olan kimse için suyun bulunmasina delalet eder. Bazan da onun kizil olani kanin, sarisi ise safranin galebesine delalettir.

www.ruya.ihya.org

Rüyada Hurma Şarabı görmek

Nablusi: Rüyada sarhoş etmeyen hurma yahut kuru üzüm şarabını görmek, üzüntü ve kedere ve şiddete,, bazan da geçimin darlığına ihtiyaç ve zarurete delâlet eder.
Hurma şarabı halis ve safi maldır. Bundan dolayı safi halis hurma şarabı içtiğini gören kimsenin eline mal geçer.
Hurma şarabı meşakkat ve güçlükle elde edilen maldır. Bundan dolayı, hurma şarabından veya başka bir şeyden sarhoşluk veren bir şeyi içtiğini görse, meşakkatle elde edilecek mal, söz ve ilâç ile tâbir edilir.
Vali için rüyada hurma şarabı içmek, rakı içmek gibi azledilmesine delâlet eder. 
Hurma şarabının saf ve halisi, kendisinde şüphe yahut üzüntü olan maldır.

www.ruya.ihya.org

Rüyada Hurma Yağı görmek

Nablusi: Hurma yağı, miras malıdır. Bu rüya bazan da ayrılığa yahut helâl malın başına, güç ve müşkül şeyin kolay olmasına, gençliğe ve halin iyi olmasına, bir yerden diğer bir yere nakletmeye, yakında doğmuş bir çocuğa, yahut ana karnmda yaratılışı tamamlanmış ve düşürülmüş bir çocuğa delâlet eder.

www.ruya.ihya.org

Rüyada Hurma Yediğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma yediğini görmesi, kişinin iş hayatında yaptığı çalışmalar sonrasında başarılı olacağına, başarıları sayesinde maddi kazancının artacağına işaret eder.

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

 

Rüyada Hurma İkram Ettiğini Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma ikram ettiğini görmesi kişinin sağlık sorunları yaşayacağına delalet eder.

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada Hurma Satın Aldığını Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma satın aldığını görmesi cimri olmayan ama tutumlu bir kimsedir, bu kişi parasını yerine göre harcar, gereksiz yere para savurmaz ve herkeslerden habersiz bir şekilde birikim yapar

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada Hurma Çekirdeği Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma çekirdeği görmesi yaşayacağı kavgalar ve tartışmalar sonrasında yorgun ve halsiz düşeceğine rivayet eder. 

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada Hurma Ağacı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma ağacı görmesi büyüklerinden birinin vefat edeceğine delalet eder.

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada Hurma Çekirdeği Gömdüğünü Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma çekirdeği gömdüğünü görmesi, zenginliğe yorumlanır. Kişinin mal ve mülk sahibi olacağına rivayet eder. 

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada Kuru Hurma Görmek

Rüya sahibinin rüyasında kuru hurma görmesi, bol rızka işaret etmektedir.

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyasında Hurmaların Yere Düştüğünü Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurmaların yere düştüğünü görmesi geçici para olarak yorumlanır. Rüya sahibinin eline bir miktar para geçeceğine fakat yeterli olmayacağına işaret eder. 

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada Hurma Salkımı Görmek

Rüya sahibinin rüyasında hurma salkımı görmesi güzel amellere rivayet eder. Rüya sahibinin güzel amelleri olan biri olduğunu ifade eder. Günah işlemeye korkan, Allah yolunda bir kişi olduğuna işaret etmektedir. 

www.neoldu.com / Rüya Tabirleri

Rüyada sarı hurma görmek

Rüyada sarı hurma görmek, hastalık habercisi bir rüyadır. Safra ve mideniz ile ilgili bir sağlık problemi yaşayabilirsiniz.

www.ruyaveruya.com

Rüyada acve hurması görmek

Rüyada acve hurması görmek, helal rızık, toplu para veya mal, geçim kolaylığı ile yorumlanır.

www.ruyaveruya.com

Rüyada hurma çekirdeği çıkardığı­nı görmek

Rüyada hurma çekirdeği çıkardığı­nı görmek, rüya sahibi kimsenin bir çocuğu olacağına işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada birden fazla hurma ağacına sa­hip olduğunu görmek

Rüyada birden fazla hurma ağacına sa­hip olduğunu görmek, sahip olunan ağaç kadar yardımcı ve çalışanlara sahip olmaya, ticaret yapan kimsenin işlerinin açılacağına ve bol kazanç elde edeceğine işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada kuru hurma ağacı görmek

Rüyada kuru hurma ağacı görmek, güvenilir olmayan, riyakar, ikiyüzlü bir kimseye işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada kuru bir hurma ağacından üzeri­ne hurma düştüğünü görmek

Rüyada kuru bir hurma ağacından üzeri­ne hurma düştüğünü görmek, ikiyüzlü, riyakar bir kimseden ilim öğreneceğinize işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada elini uzatarak hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek

Rüyada elini uzatarak hurma ağaçlarının meyvesine yetiştiğini görmek, bir şekilde mal elde etmeye işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada hurma ağacı kestiğini görmek

Rüyada hurma ağacı kestiğini görmek, ölüm haberi almaya işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada bir hurma ağacının kesil­diğini görmek

Rüyada bir hurma ağacının kesil­diğini görmek, çıkacağınız yolculuğu ertelemeniz gerek.

www.ruyaveruya.com

Rüyada rüzgarın hurma ağacını kökün­den söktüğünü görmek

Rüyada rüzgarın hurma ağacını kökün­den söktüğünü görmek, salgın bir hastalığın ve halkın sıkıntılar yaşayacağının habercisidir.

www.ruyaveruya.com

Rüyada başkasının kendi­ne hurma verdiğini görmek

Rüyada başkası tarafından kendi­sine hurma verildiğini görmek, ilim sahibi olmaya ve başkası tarafından gelecek menfaate, yardıma ve desteğe işarettir.

www.ruyaveruya.com

Rüyada dağılmış hurma görmek

Rüyada dağılmış hurma görmek, elinize geçen parayı gerekli yerlere harcamayıp, kazancınızı çarçur edeceğiniz anlamına gelebilir.

www.ruyaveruya.com

Rüyada bozuk hurma görmek

Rüyada bozuk hurma görmek, rüyayı gören kişi için makam- mevki kaybı, iş hayatında sorunlar ve işte başarısızlık olarak yorumlanabilir.

www.ruyaveruya.com

Rüyada hurma yemek

Rüyada hurma yemek, bolluk ve bereketin, maddi rahatlığın işaretidir. Rüyada hurma yiyen imanda tatlılığı bulur. Rüyada hurma yediğini görmek, rüya sahibinin sırf kendisi için olup, başkasının hissesi bulunmayan sadece ona ait olan rızıktır. Rüyada hurma yemek, Kur’an-ı Kerim oku­maya, imanın kuvvetlenmesine, dini bütün bir insan olmaya yorumlanır.

www.ruyaveruya.com

Rüyada acve hurması yemek

Rüyada acve hurması yemek, rüya sahibi kimse tüm dert ve sıkıntılarından kurtulur.

www.ruyaveruya.com

Rüyada mevsiminin dışında hurma yemek

Rüyada mevsiminin dışında hurma yemek ise şifadır, bir sağlık problemi yaşıyorsanız yakın zamanda şifa bulacak ve hastalıktan kurtulacaksınız.

www.ruyaveruya.com

Rüyada kötü ve bozuk hurma ye­mek

Rüyada kötü ve bozuk hurma yemek, zimmetine mal geçirmeye, haram yemeye ve günaha girmeye işaret eder.

www.ruyaveruya.com

Rüyada taze hurma yemek 

Kirmani’ye göre; Rüyada taze hurma yemek, inanç sağlamlığına ve işlerin düzenine delalet eder.

www.ruyaveruya.com

Bir kimse bir hurmayı emip başkasına verdiği ve alanın da emdiğini görmesi 

Kendisinin diğer kimseye bilinen cüz’i bir şeyde ortak olmasıdır.

www.rüyalar.net

Kişinin rüyada çok hurma görmesi Mevsiminde taze hurma görmek Mevsimi dışında taze hurma görmek Taze hurma yemek

Ticaretinde bol kar ve kazancına işaretle yorumlanmıştır.

www.rüyalar.net

Mevsiminde taze hurma görmek 

Bayındır bir şehirde memuriyete işârettir.

www.rüyalar.net

Mevsimi dışında taze hurma görmek

Mevsimi dışında taze hurma görmek, has­talanmaya işârettir.

www.rüyalar.net

Rüyada kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü görmek 

Münafık bir adamdan ilim öğrenmeye işârettir.

www.rüyalar.net

Hurma ağacını silkerek üzerine hurma dökülmesi

Sıkıntılı ve kederli ise, sıkıntı ve kederden kurtulmaya işârettir.

www.rüyalar.net

Mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini görmek

Neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok bir kadınla evlen­meye işâret eder.

www.rüyalar.net

Bir kimsenin rüyada güzel ve olgun bir hurma yediğini görmesi

İyi bir söz işitmeye ve büyük menfaate nâilyete işâret eder.

www.rüyalar.net

Hac mevsiminde hurma yediğini yahut ikram edildiğini görmek

Hacca gitmeye işârettir.

www.rüyalar.net

Acve hurmasını yediğini görmek 

Has­talıklardan şifa bulup iyileşmeye işaretle yorumlanmıştır.

www.rüyalar.net